Oefentherapie?

Wat is oefentherapie Cesar?
Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, ontwikkeld door Marie Cesar, gericht op de behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Basisgedachte
Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam!

De basisgedachte van de oefentherapie Cesar is:

  • Dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te wijzen.
  • Dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.

Bewegingen worden "goed" genoemd als o.a. spieren daarbij optimaal samenwerken en daarbij de gewrichten op de juiste manier worden belast.

Doelstelling
Het doel van oefentherapie Cesar is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders - strikt persoonlijke - bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden)

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek
Soms is het voor de verwijzend arts niet helemaal duidelijk of oefentherapie Cesar een geschikte therapie is voor uw klacht. In dat geval kan de arts u eerst voor een eenmalig consult naar een oefentherapeut Cesar verwijzen. Tijdens zo´n consult doet de oefentherapeut Cesar een onderzoek op basis van de vraag van de arts en rapporteert hem hierover. Dit onderzoek heet officieel het "Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek" (Consult).

Directe toegankelijkheid
Sinds 2008 hebben wij een directe toegankelijkheid, wat inhoudt dat u ook zonder verwijzing van de huisarts bij ons een afspraak kunt maken.

Werkwijze
De oefentherapeut Cesar stelt een op de persoon gericht behandelplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen. Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

  • De diagnostiek door verwijzer en oefentherapeut.
  • Het onderzoek door de oefentherapeut Cesar.
  • De individuele situatie en de mogelijkheden van de patiënt.
  • Het doel van de therapie.

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want: een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. 
Oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut of - indien noodzakelijk - bij de patiënt thuis. Elke behandeling is individueel, maar in sommige praktijken worden ook groepsbehandelingen gegeven.

Modelregeling oefentherapeut Cesar-patiënt

In de relatie oefentherapeut Cesar-patiënt zijn de wederzijdse rechten en plichten recent vastgelegd in een modelregeling oefentherapeut Cesar-patiënt. Ook is er een brochure m.b.t. de kwaliteitscriteria, bezien vanuit het perspectief van de patiënt. Zowel bij de totstandkoming van de modelregeling als de brochure over kwaliteitscriteria heeft destijds de VBC (Vereniging Bewegingsleer Cesar*) nauw samengewerkt met de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, de NPCF.

* De Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is sinds1 juli 2004 gefuseerd met de Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck (NVOM) en gaat sindsdien verder onder de naam Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).